Styrelsemedlemmar:

Lennart Skansfors - Ordförande, 073-043 43 00, lennart.skansfors@telia.com
Tommy Westling - Kassör, 070-519 70 20, tommy.westling@secotools.com
Fredrik Forsell - Vice Ordförande, 073-673 69 04 fredrik.forsell@hedins.se
Alexandra Johansson - Sekreterare, 073-0334858, sandra@trkablar.com
Jonathan Järvinen - Ansvarig armbrytar sektionen
Thomas Törnqvist - Service/underhålls ansvarig
Erika Westling - Ansvarig lokalvård
Lars Brandt - Revisor
Jimmy Nyberg - Revisor
Mathias Forsberg - Revisorssuppleant