Antidoping - Norbergs Kraftsports Förenings antidopingpolicy

Norbergs Kraftsports Förening skall erbjuda en drogfri miljö i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar: "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras." För detaljerade listor hänvisar vi till Riksidrottsförbundets hemsida där både Röda listan med dopingklassade läkemedel samt WADAs dopinglistor finns i uppdaterade versioner.

Därför är doping förbjudet:

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter.

1. Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
2. Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
3. Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
4. Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera elle rinta förbjuda preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Vi i Norbergs Kraftsports Förening ser oerhört allvarligt och seriöst på vår verksamhet där vi skall ägna oss åt styrketräning ur ett friskvårdsperpektiv med en sund kropp som ledmotiv och detta är inte förenligt med någon form av doping över huvud taget.